Pesticides Meaning in Marathi – पेसईसाईड म्हणजे काय? मराठीत व्याख्या

Pesticides Meaning in Marathi

Pesticides Meaning in Marathi – पेसईसाईड म्हणजे काय? मराठीत व्याख्या

Pesticides Meaning in Marathi – पेसईसाईडला मराठीत कीटकनाशके असे म्हणतात, ही रासायनिक संयुगे आहेत जी कीटक, उंदीर, तण आणि बुरशी यांसारख्या कीटकांना मारण्यासाठी किंवा नियंत्रित करण्यासाठी वापरली जातात.

Advertisements

ते सामान्यतः कीटकांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि पीक उत्पादन वाढविण्यासाठी कृषी सेटिंग्जमध्ये वापरले जातात. बेडबग्स, झुरळे आणि मुंग्या यांसारख्या कीटकांचा नाश करण्यासाठी निवासी सेटिंग्जमध्ये देखील कीटकनाशकांचा वापर केला जाऊ शकतो.

सामान्य प्रकारच्या कीटकनाशकांमध्ये तणनाशके, कीटकनाशके, बुरशीनाशके आणि उंदीरनाशके यांचा समावेश होतो. कीटकनाशके कीटकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभावी ठरू शकतात, परंतु त्यांचा योग्य वापर न केल्यास पर्यावरणावर आणि मानवी आरोग्यावरही घातक परिणाम होऊ शकतात.

म्हणून, त्यांचा काळजीपूर्वक आणि काळजीपूर्वक वापर करणे महत्वाचे आहे.

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *