Solvent Meaning in Marathi

Solvent Meaning in Marathi – सॉल्व्हेंटचा मराठीत अर्थ व व्याख्या

Solvent Meaning in Marathi – सॉल्व्हेंटला मराठीत ‘विद्रावक’ असे म्हणतात, हा शब्द एखाद्या पदार्थाचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो जो दुसरा पदार्थ विरघळण्यास सक्षम असतो.

Read More »
Semolina in Marathi

Semolina in Marathi – सॅमोलीनाचा मराठीत अर्थ व व्याख्या

Semolina in Marathi – सॅमोलीनाला मराठीत रवा असे म्हणतात, हा डुरम गव्हापासून बनवलेल्या बारीक गव्हाचा एक प्रकार आहे आणि जगभरातील विविध पदार्थांमध्ये वापरला जातो.

Read More »
Protista Meaning in Marathi

Protista Meaning in Marathi – प्रोटिस्टाचा मराठीत अर्थ व व्याख्या

Protista Meaning in Marathi – प्रोटिस्टा हे एकपेशीय युकेरियोटिक जीवांचे साम्राज्य आहे. ते ताजे आणि खारट पाण्यापासून मातीपर्यंत विविध अधिवासांमध्ये आढळतात आणि काही परजीवी देखील आहेत.

Read More »
Nutrients Meaning in Marathi

Nutrients Meaning in Marathi – न्यूट्रिएंट्सचा मराठीत अर्थ व व्याख्या

Nutrients Meaning in Marathi – न्यूट्रिएंट्सला मराठीत पोषक असे म्हणतात, हे घटक पदार्थ आहेत जे शरीरासाठी ऊर्जा आणि बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करतात.

Read More »