Morphology Meaning in Marathi – मॉर्फोलॉजीचा मराठीत अर्थ व व्याख्या

Morphology Meaning in Marathi

Morphology Meaning in Marathi – मॉर्फोलॉजीचा मराठीत अर्थ व व्याख्या

Morphology Meaning in Marathi – मॉर्फोलॉजी ही भाषाशास्त्राची शाखा आहे जी शब्दांच्या संरचनेचा अभ्यास करते. मॉर्फिम्स नावाच्या अर्थाच्या लहान युनिट्समधून शब्द कसे तयार होतात हे समजून घेण्याशी संबंधित आहे.

Advertisements

मॉर्फोलॉजी शब्दांच्या तीन मुख्य पैलूंवर लक्ष केंद्रित करते: त्यांचे स्वरूप, त्यांचे अर्थ आणि त्यांची ध्वन्यात्मक रचना. फॉर्मच्या दृष्टीने, मॉर्फोलॉजी तपासते की उपसर्ग, प्रत्यय आणि मूळ शब्द यासारख्या लहान घटकांपासून शब्द कसे तयार केले जातात.

अर्थाच्या संदर्भात, शब्दाचे स्वरूप त्याच्या अर्थावर कसा परिणाम करते हे मॉर्फोलॉजी पाहते. शेवटी, ध्वनीविज्ञानाच्या संदर्भात, शब्दाच्या संरचनेचा उच्चार करण्याच्या पद्धतीवर कसा परिणाम होतो हे रूपशास्त्र पाहते.

भाषा कशी कार्य करते आणि कालांतराने भाषा कशी विकसित होते हे समजून घेण्यासाठी मॉर्फोलॉजी हे एक महत्त्वाचे साधन आहे.

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *