Exceeds Arrangement Meaning in Marathi

Exceeds Arrangement Meaning in Marathi

जर तुम्ही Exceeds Arrangement Meaning in Marathi बद्दल माहिती घेण्यात इच्छुक असलात तर तुम्ही योग्य ठिकाणी आलेला आहात कारण हा लेख Exceeds Arrangement बद्दल सविस्तर माहिती देणार आहे.

Advertisements

Exceeds Arrangement Meaning in Marathi

Exceeds Arrangement Meaning in Marathi
Exceeds Arrangement Meaning in Marathi

Exceeds Arrangement Meaning in Marathi याचा अर्थ व्यवस्थित व्यवस्था ओलांडली आहे असा होतो.

“Exceeds Arrangement” या वाक्प्रचाराचे ते ज्या संदर्भामध्ये वापरले जाते त्यानुसार त्याचे वेगवेगळे अर्थ असू शकतात.

सर्वसाधारण अर्थाने, “Exceeds Arrangement” हे मूलतः नियोजित किंवा अपेक्षेपेक्षा जास्त असलेल्या गोष्टीचा संदर्भ घेऊ शकते. उदाहरणार्थ, एखादा प्रकल्प किंवा कार्यक्रम अपेक्षेपेक्षा अधिक यशस्वी ठरला, तर तो व्यवस्थेपेक्षा जास्त आहे असे म्हणता येईल.

आर्थिक संदर्भात, “Exceeds Arrangement” अशा परिस्थितीचा संदर्भ घेऊ शकतो जेथे खर्च किंवा कर्जे सहमतीनुसार बजेट किंवा परतफेड योजनेपेक्षा जास्त आहेत. हे आर्थिक ताण किंवा वित्त व्यवस्थापित करण्यात अडचण दर्शवू शकते.

कायदेशीर संदर्भात, “Exceeds Arrangement” म्हणजे कराराचा भंग किंवा अटींचे उल्लंघन. जर एक पक्ष त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाला किंवा एखाद्या व्यवस्थेच्या मान्य केलेल्या अटींच्या पलीकडे गेला, तर असे म्हणता येईल की त्यांनी व्यवस्था ओलांडली आहे.

एकंदरीत, “Exceeds Arrangement” चा अर्थ तो ज्या विशिष्ट संदर्भामध्ये वापरला जातो त्यावर अवलंबून असतो, परंतु याचा अर्थ साधारणपणे सुरुवातीच्या अपेक्षेपलीकडे जाणे, बजेट मर्यादा ओलांडणे किंवा मान्य केलेल्या अटींचे उल्लंघन करणे असा होतो.

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *