Niharika Meaning in Marathi

Niharika Meaning in Marathi – निहारिका नावाचा मराठीत अर्थ

Niharika Meaning in Marathi – निहारिका हे हिंदू मुलीचे नाव आहे. त्याचा अर्थ “रात्र, गडद, ​​गडद निळा, काळा” असा आहे. हे ‘निहार’ या शब्दापासून बनले आहे ज्याचा अर्थ “रात्र” आहे.

Read More »
Eshu Meaning in Marathi

Eshu Meaning in Marathi – इशू नावाचा अर्थ

Eshu Meaning in Marathi – इशू हे हिंदू संस्कृतीतील लोकप्रिय नाव आहे आणि त्याचे अनेक अर्थ आहेत. संस्कृतमध्ये याचा अर्थ “वाऱ्याचा स्वामी” असा होतो.

Read More »
Veera Meaning in Marathi

Veera Meaning in Marathi – वीरा नावाचा मराठीत अर्थ

Veera Meaning in Marathi – वीरा हे हिंदू मूळचे नाव आहे, जे संस्कृत शब्द “वीर” पासून आले आहे, ज्याचा अर्थ “शूर” किंवा “वीर” आहे. मराठीत, हे नाव वीर म्हणून ओळखले जाते.

Read More »
Aayansh Meaning in Marathi

Aayansh Meaning in Marathi – अयांश नावाचा मराठीत अर्थ

Aayansh Meaning in Marathi – अयांश हे नाव संस्कृत शब्द “आयना” पासून आले आहे, ज्याचा अर्थ “प्रकाश” आहे. मराठीत, अयांश चा अर्थ “प्रकाश आणि आशा आणणारा” असा आहे.

Read More »