[500+] Rhyming Words in Marathi – Rhyming Words in Marathi Examples

Rhyming Words in Marathi

Rhyming Words in Marathi – रिदमीक शब्द मराठीत शोधत आहात? होय ना, मग तुम्ही एकदम अचूक ठिकाणी आलेला आहात कारण आजच्या लेखात आपण पाहणार आहोत विविध रिदमीक शब्द जसे की rhyming words in marathi examples, rhyming words in marathi meaning, rhyming words in marathi list, rhyming words in marathi for poems.

Advertisements

Rhyming Words म्हणजेच यमक असे होय. तुम्ही मराठी भाषा शिकणारे असाल तर तुम्हाला अनेकदा हे तुमच्या व्याकरणात आढळले असेल. तुम्ही कविता वाचणारे आणि लिहिणारे व्यक्ती असाल तर तुम्हाला या शब्दांचा अर्थ काय आहे आणि ते तुमच्या लेखनात कशी मदत करू शकतात हे तुम्हाला नक्कीच माहीत असेल.

चला तर आपण पाहुयात Rhyming Words in Marathi व ते कसे वापरले जाऊ शकतात ते पाहू या.

Rhyming Words in Marathi - 50 Rhyming Words in Marathi

Rhyming Words in Marathi
Rhyming Words in Marathi
 1. राजा – बाजा
 2. विचार – विकार
 3. अटक – कटक
 4. चांदा – बांदा – कांदा – वांदा
 5. गोली – बोली – खोली
 6. असे – तसे – कसे – बसे
 7. इथे – तिथे
 8. अंग – रंग – ढंग
 9. छोटे – मोठे – कोठे
 10. इना – मीना – नीना
 11. खेळ – जेल – मेल
 12. मोर – दोर – चोर
 13. कावरा – बावरा
 14. सावळा – कावळा – मावळा
 15. खाणे – पिणे – येणे – जाणे – घेणे
 16. राणी – पाणी – खाणी
 17. खरे – बरे
 18. तन – मन – धन
 19. मगर – भगर – शुगर
 20. कळ – बळ
 21. काजू – राजू
 22. भात – हात – खात
 23. काऊ – चिऊ – माऊ – खाऊ
 24. ताड – माड – झाड – वाड
 25. पाटी – वाटी
 26. आजू – बाजू – काजू
 27. इकडे – तिकडे – जिकडे
 28. काळ – वेळ
 29. डावा – उजवा
 30. काम – धाम – श्याम
 31. चालता – बोलता – खेळता
 32. गिरकी – फिरकी
 33. माता – पिता
 34. दोन – तीन – चीन
 35. जाता – येता
 36. काळा – निळा
 37. उठता – बसता
 38. खाता – पिता
 39. आई – खाई – गाई – घाई

 40. जाई – जुई – ताई

 41. बंटी – घंटी – आंटी
 42. पसंत – नापसंत
 43. संबंध – निबंध
 44. आरोप – प्रत्यारोप – निरोप
 45. एक – मेक – नेक
 46. अपेक्ष – निरपेक्ष
 47. सक्रिय – निष्क्रिय
 48. जुळवून – मिळवून
 49. जोडा – घोडा
 50. दुपारी – सुपारी
 51. आणि – बाणी
 52. आधार – निराधार
 53. आर – मार – पार
 54. छाया – माया
 55. काळा – बाळा
 56. दादा – वादा
 57. खाट – वाट – माट – लाट
 58. आडवा – तिडवा
 59. कापड – पापड
 60. वीर – शीर – पीर

Read – Samanarthi shabd in marathi

Rhyming Words in Marathi for Poems

Rhyming Words in Marathi
Rhyming Words in Marathi

Rhyming Words in Marathi for Poems हे सामान्य Rhyming Words in Marathi पेक्षा थोडेसे वेगळे असतात. यामध्ये एक भावना व दीर्घ अर्थ असतो जे कवितेचे महत्व वाढवते.

 1. ध्यावा – पावा
 2. हात – घात
 3. कशाला – उशाला
 4. चांदणे – गाणे
 5. क्षण – मन
 6. झाड – पाठ
 7. फाटे – काटे – बोटे
 8. रुजावी – मोहरावी
 9. माया – छाया
 10. ठेवा – फुलवा
 11. पोसिले – जाणिले
 12. बोली – गायली
 13. करणारी – म्हणणारी – ओळखणारी
 14. वारा – गारा
 15. पळून – धरून
 16. पाऊस – हौस
 17. सागर – जागर
 18. क्षणभर – मणभर
 19. आई – थाई – पाई
 20. सलाम – कमाल

Read – Have meaning in marathi

Use of Rhyming Words in the Marathi Language

तुम्हांला माहीत आहे का मराठी भाषेत यमक शब्द (Rhyming Words) का वापरले जातात? सर्जनशील लोक त्यांच्या कलात्मक लेखनात वेगळेपण आणण्यासाठी प्रामुख्याने यमक शब्द (Rhyming Words) वापरतात. मराठी भाषेत लिहिल्या गेलेल्या कविता, गाणी, नाटके इत्यादींमध्ये असे प्रकार सर्रास आढळतात. हे कलाकारांना सौंदर्याची प्रतिमा सादर करण्यास मदत करते.

भाषेचे सौंदर्य वाढवते

यमक असलेल्या शब्दांचा वापर एखाद्या व्यक्तीला मराठी शब्दसंग्रहाचे सौंदर्य शोधण्यात मदत करतो. मराठी शब्दसंग्रह खूप मोठा असल्याने, व्यक्ती संदर्भामध्ये बसण्यासाठी सूचीमधून अचूक यमक शब्द निवडू शकतात. सूचीमधून सर्वात योग्य शब्द निवडून, व्यक्ती त्यांच्या भाषेसाठी एक अनोखी शैली तयार करू शकतात.

लक्षात ठेवणे सोपे करते

यमक असलेले शब्द एक वाक्य लक्षात ठेवण्यास सोपे असते. यामुळे भाषेचा प्रवाह निर्माण होत असल्याने मुले सहज पकडू शकतात.

शिकणे मजेदार करते

शिकत असलेल्या मुलांनी त्यात स्वारस्य दाखविले नाही तर शिकणे हे एक अवघड कार्य बनू शकते. यमक असलेल्या शब्दांचा वापर केल्याने शिकणे एक आनंददायक अनुभव बनवून अशा त्रासांचा अंत होईल. लयबद्ध शब्द मुलांमध्ये अधिक शिकण्याची आवड निर्माण करण्यास मदत करतील.

Read – Can i call you later meaning in marathi

सर्जनशीलता वाढवते

यमक शब्दांचा (Rhyming Words) वापर व्यक्तींना त्यांची सर्जनशील कौशल्ये वाढवण्याची संधी देते. श्रोत्यांच्या मनात मानसिक प्रतिमा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने लेखक कविता आणि गाण्यांमध्ये अशा संज्ञा वापरतात. यमकबद्ध शब्द तुमच्या कल्पनेचे क्षितिज रुंदावतात आणि तुम्हाला साहित्याची जादू अनुभवू देतात.

तुमचा शब्दसंग्रह मजबूत करते

यमक शब्द शिकल्याने मराठी भाषेतील तुमची शब्दसंग्रह आणि संभाषण कौशल्ये सुधारतात. हे तुम्हाला कविता आणि गाण्यांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या असंख्य यमकांशी परिचित होण्यास मदत करते आणि ते तुम्हाला कलेचे खरे सौंदर्य तिच्या शुद्ध स्वरूपात अनुभवू देते. मराठी भाषेचा स्वभाव विकसित करण्यासाठी शक्य तितके यमक शब्द शिका.

Frequently Asked Questions

Rhyming words in marathi – रायमिक वर्ड ला मराठीत यमक असे म्हणतात. म्हणजेच जुळणारे शब्द हे कविता व म्हणींमध्ये जास्त आढळून येतात.

यमक शब्द बहुतेक सर्जनशील लोक त्यांच्या कलात्मक निर्मितीमध्ये वेगळेपणा आणण्यासाठी वापरतात. हे कलाकारांना त्यांच्या निर्मितीमध्ये सौंदर्याचा प्रवाह आणण्यास मदत करते. मराठी भाषेत लिहिल्या गेलेल्या कविता, गाणी, नाटके इत्यादींमध्ये असे वापर खूप सामान्य आहेत. याच्या वापराची इतर काही मुख्य कारणे खाली सूचीबद्ध आहेत.

 • यमकयुक्त शब्द भाषेचे सौंदर्य वाढवतात.
 • यमकबद्ध शब्द मजकूर लक्षात ठेवणे सोपे करतात.
 • यमक शब्दांच्या वापराने शिकणे एक मजेदार काम बनते.
 • यमकयुक्त शब्द व्यक्तींची सर्जनशील कौशल्ये वाढवतात.
 • यमकबद्ध शब्द आपले शब्दसंग्रह मजबूत करतात.

सामान्य Rhyming Words in Marathi आहेत आई-माई, उठता – बसता, खाता – पिता, एक – मेक आणि जाई – जुई.

Rhyming words in marathi examples आहेत ताई – माई, आला – गेला, वेडा – बिडा, आणि यावे – जावे.

सुंदर चे यमक आहेत बंदर, लंघर, प्रतिदर, दारिंदर, आणि सुरिंदर.

aai rhyming words in marathi आहेत ताई – माई – घाई – शाई – ठाई आणि थाई.

sun rhyming words in marathi आहेत – सन – मन – धन किंवा सूर्य – प्रिय – निर्य.

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *