Have Meaning in Marathi – हॅव्ह चा अर्थ मराठीमध्ये

have meaning in marathi

Have meaning in marathi - हॅव्ह चा अर्थ मराठीमध्ये

Have meaning in marathi – हॅव्ह या शब्दाचा मराठीमध्ये अर्थ असणे, होता, आहे व असेल असा होतो.

Advertisements

have या शब्दाचा वापर इंग्रजीमध्ये भविष्यकाळ, भूतकाळ व वर्तमानकाळ अशा तीनही काळांमध्ये केला जातो.

Read – Vibe meaning in marathi

Other meanings of Have In Marathi

 • ताबा, विशेषाधिकार किंवा हक्क म्हणून ठेवणे किंवा राखणे. (We have possession of 1 acre of land)
 • एखाद्याचा वापर, सेवा, आदर किंवा एखाद्याच्या विल्हेवाट लावणे. (the group will have enough tickets for everyone)
 • च्या संदर्भात दायित्व जाणवण्यासाठी हॅव्ह चा वापर केला जातो, सामान्यतः to सह याला वापरले जाते (we have things to do)

Read – Crush meaning in marathi

Have sentences in Marathi - हॅव्ह चे शब्दप्रयोग

 1. I have very beautiful gift for you – माझ्याकडे तुझ्यासाठी एक सुंदर भेट आहे. 
 2. I have been to Europe many times in my childhood – मी माझ्या लहानपणी अनेकदा युरोपला गेलो आहे.
 3. I have two beautiful kids and a wife – मला दोन सुंदर मुले आणि एक पत्नी आहे.
 4. I have been seeing him getting rejected everyday – मी त्याला रोजच नाकारताना पाहतोय.
 5. We will have to take another road if this one is full of traffic – जर हा रस्ता वाहतुकीने भरलेला असेल तर आम्हाला दुसरा रस्ता घ्यावा लागेल –
 6. He will have to bring his bag tomorrow – त्याला उद्या त्याची बॅग आणावी लागेल.
 7. We will have to complete this task within next week – आम्हाला पुढील आठवड्यात हे काम पूर्ण करावे लागेल.
 8. No one will have to come school tomorrow – उद्या कोणालाही शाळेत यावे लागणार नाही.
 9. I have never done a horse riding in my life – मी माझ्या आयुष्यात कधीही घोडेस्वारी केली नाही.
 10. She will have to do her homework today only – तिला आजच तिचा गृहपाठ करावा लागेल.

Similar words of 'Have' - हॅव्ह चे समानार्थी शब्द

 • Posses – ताब्यात घेणे 
 • Own – स्वतःचे करून घेणे किंवा स्वतःचे असने 
 • Keep – ठेवा
 • Control – नियंत्रण
 • Want – पाहिजे
 • Take – घेणे 
 • Accept – स्वीकारा

Opposite words of 'Have' - हॅव्ह चे विरुद्धार्थी शब्द

 • Forget – विसरून जाने 
 • Giving – देने 
 • Abstain – वर्ज्य करा
 • Lose – हरणे 
 • Go Through – माध्यमातून जा
 • Not Having – नसणे

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *