ragi in marathi

Ragi in Marathi | Ragi Meaning in Marathi | Ragi Flour in Marathi

Ragi in marathi : रागी ला मराठी मध्ये नाचणी असे म्हणतात दिसायला गडद लाल रंग मात्र शरीराला पौष्टिक अशी रागी आहे, ragi शरीराला थंड असल्याने उन्हाळ्यात ragi/नाचणी चे सेवन एकदम पौष्टिक असते.

Read More »