Mayboli.in

Tag: ragi marathi name

ragi in marathi
बातम्या
Team Mayboli

ragi in marathi | ragi meaning in marathi | ragi flour in marathi

Ragi in marathi : रागी ला मराठी मध्ये नाचणी असे म्हणतात दिसायला गडद लाल रंग मात्र शरीराला पौष्टिक अशी रागी आहे, ragi शरीराला थंड असल्याने उन्हाळ्यात ragi/नाचणी चे सेवन एकदम पौष्टिक असते.

Read More »