Photosynthesis Meaning in Marathi

Photosynthesis Meaning in Marathi – फोटोसिंथेसिसचा मराठीत अर्थ

Photosynthesis Meaning in Marathi – फोटोसिंथेसिसला मराठीत प्रकाशसंश्लेषण म्हणतात, ही प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे वनस्पती, एकपेशीय वनस्पती आणि काही जीवाणू सूर्यप्रकाशाचे रासायनिक उर्जेमध्ये रूपांतर करतात.

Read More »