Browsing: ovulation day meaning in marathi

Ovulation Meaning in marathi – ओव्हुलेशन म्हणजे आपल्या अंडाशयातून अंडी बाहेर पडतात व फेलोपियन ट्यूबमध्ये जातात. प्रत्येक मासिक पाळी सुरू होण्याच्या 13-15 दिवस आधी ovulation घडते.