Ondem MD 4 Uses in Marathi

Ondem MD 4 Uses in Marathi – ओंडेम एमडी ४ चे उपयोग मराठीत

Ondem MD 4 Uses in Marathi – ओंडेम एमडी ४ केमोथेरपी आणि रेडिएशन थेरपी यांसारख्या विशिष्ट वैद्यकीय उपचारांशी संबंधित मळमळ आणि उलट्या टाळण्यासाठी आणि उपचार करण्यासाठी वापरले जाते.

Read More »