Browsing: Millet in Marathi

Millet in Marathi

Millet in Marathi – मिलेट ला मराठीत बाजरी असे म्हणतात. बाजरी हा एक प्रकारचा लहान-बिया असलेला धान्य आहे ज्याची लागवड हजारो वर्षांपासून केली जात आहे.