Millet in Marathi

Millet in Marathi – मिलेट म्हणजे काय? मराठीत माहिती

Millet in Marathi – मिलेट ला मराठीत बाजरी असे म्हणतात. बाजरी हा एक प्रकारचा लहान-बिया असलेला धान्य आहे ज्याची लागवड हजारो वर्षांपासून केली जात आहे.

Read More »