Browsing: legend meaning in marathi

Legend Meaning in Marathi

legend meaning in marathi – लेजेंड म्हणजे मराठी मध्ये एखादी थोर व्यक्ती, अशी व्यक्ती जीने आयुष्यात थोर कामे केली आहेत. मग ती कुठल्याही क्षेत्रात असतील