Browsing: Iron and Folic Acid Tablets Uses in Marathi

Iron and Folic Acid Tablets Uses in Marathi

Iron and Folic Acid Tablets Uses in Marathi: आयरन आणि फोलिक एसिड टॅबलेट चा उपयोग अनेमिया, लाल रक्त पेशी वाढवण्यासाठी, गरोदरपणात आईचे स्वास्थ राखण्यासाठी व यकृताच्या रोगात केला जातो.