Apgar Score In Marathi

Apgar Score In Marathi – अपगार स्कोर मराठीत

Apgar जन्मानंतर 1 आणि 5 मिनिटांनी बाळावर केली जाणारी एक द्रुत चाचणी आहे. 1-मिनिटाचा स्कोअर ठरवतो की बाळाने जन्माची प्रक्रिया किती चांगली सहन केली.

Read More »