Browsing: 50 rhyming words in marathi

Rhyming Words in Marathi

Rhyming words in marathi – रायमिक वर्ड ला मराठीत यमक असे म्हणतात. म्हणजेच जुळणारे शब्द हे कविता व म्हणींमध्ये जास्त आढळून येतात.