Sharan Sharan Hanumanta Lyrics & Meaning in Marathi

Sharan Sharan Hanumanta

Sharan Sharan Hanumanta तुकाराम महाराजांचा हा अभंग भगवान रामाचा दूत मानल्या जाणाऱ्या भगवान हनुमानाला समर्पित आहे. या रचनेत तुकाराम महाराज हनुमानाची भक्ती आणि शरणागती व्यक्त करतात. तर चला या अभंगाचा अर्थ समजून घेऊया:

Advertisements

Sharan Sharan Hanumanta Lyrics & Meaning in Marathi

  • ओवी – शरण शरण जी हनुमंता | तुज आलों रामदूता ||
  • अर्थ – हे भगवान रामाचे दूत असलेल्या हनुमान, मी आश्रय घेतो मी तुला शरण आलेलो आहे.

या ओळीत तुकाराम महाराज भगवान हनुमानाला आश्रय आणि संरक्षण देणारा म्हणून संबोधतात. प्रभू रामाचा एकनिष्ठ सेवक आणि दूत म्हणून हनुमानाची भूमिका त्यांनी स्वीकारली. यावरून तुकाराम महाराजांची भगवान हनुमानावर असलेली नितांत श्रद्धा दिसून येते.

  • ओवी – काय भक्त त्या वाटा | मज दावाया सुभटा ||
  • अर्थ – मी भक्तीचा कोणता मार्ग स्वीकारावा? मला सत्मार्गावर चालवा.

तुकाराम महाराज नम्रपणे हनुमानाला खरा भक्तीचा मार्ग दाखवण्यास सांगतात. जेणेकरून त्यांना धार्मिक मार्गावर नेण्यासाठी इथे महाराज हनुमानाचे मार्गदर्शन घेत आहेत ज्यामुळे त्यांना आध्यात्मिक प्रगती आणि आंतरिक शांती मिळू शकेल.

  • ओवी – शूर आणि धीर | स्वामिकाजीं तू सादर ||
  • अर्थ – तू शूर आणि धैर्यवान आहेस, हे परमेश्वरा, मी तुला नमन करतो.

या ओळीत, तुकाराम महाराज भगवान हनुमानाच्या शौर्य आणि धैर्याच्या गुणांची कबुली देतात. हनुमानाचे दैवी स्वरूप आणि महानता ओळखून ते नम्रपणे त्याला आदरांजली अर्पण करत आहेत.

  • ओवी – तुका म्हणे रुद्रा | अंजनीचिया कुमरा ||
  • अर्थ – तुकाराम म्हणतात, “हे रुद्रा, तू अंजनीचा पुत्र आहेस.”

समारोपाच्या ओळीत, तुकाराम महाराज स्वतःला तिसऱ्या पुरुषात “तुका” म्हणून संबोधतात आणि भगवान हनुमानाला अंजनीचा पुत्र म्हणून संबोधतात. हे हनुमानाच्या दैवी वंशाचे स्मरण म्हणून काम करते आणि भगवान शिव यांच्याशी त्याचा संबंध आहे, ज्यांना सहसा रुद्र म्हणून संबोधले जाते.

या अभंगातून तुकाराम महाराज हनुमानांप्रती त्यांची भक्ती, शरणागती आणि आदर व्यक्त करतात. भक्तीच्या मार्गावर प्रस्थान करण्यासाठी आणि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी तो हनुमानाचे मार्गदर्शन आणि आशीर्वाद शोधतो. हा अभंग कवी-संतांचा परमात्म्याशी असलेला खोल संबंध आणि आध्यात्मिक वाढीची त्यांची तळमळ व्यक्त करतो.

Sharan Sharan Hanumanta Lyrics

शरण शरण जी हनुमंता | तुज आलों रामदूता ||१|| काय भक्तीच्या त्या वाटा | मज दावाव्या सुभटा ||२|| शूर आणि धीर | स्वामिकाजीं तू सादर ||३|| तुका म्हणे रुद्रा | अंजनीचिया कुमरा ||४||

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *