Khatmal in Marathi खटमल म्हणजे काय?

Khatmal in Marathi

Khatmal in Marathi खटमल म्हणजे काय? याचा अर्थ खालील लेखात सविस्तर रित्या देण्यात आलेला आहे. चला तर मग हा लेख वाचूया.