Dahina Meaning in Marathi – दाहिना म्हणजे काय?

Dahina Meaning in Marathi

Dahina Meaning in Marathi – दाहिना म्हणजे काय? या प्रष्णांचे उत्तर खालील लेखात देण्यात आलेले आहे.

Advertisements

Dahina Meaning in Marathi – दाहिना म्हणजे काय?

Dahina Meaning in Marathi – “दहिना” हा हिंदी शब्द आहे ज्याचा मराठीत “डावा” असा अनुवाद होतो. हिंदीमध्ये उजवीकडे विरुद्ध दिशेचे वर्णन करण्यासाठी “Dahina” वापरला जातो.

हे शरीराच्या डाव्या बाजूस किंवा एखाद्या वस्तूचा किंवा डावीकडे जाण्यासाठी ज्या दिशेला वळले पाहिजे त्याचा संदर्भ घेऊ शकते. व्यापक अर्थाने, “दाहिना” ला रूपक रीतीने देखील वापरले जाऊ शकते जे काही शिल्लक आहे किंवा उरलेले आहे.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्याने केकचा तुकडा मागितला आणि फक्त एक तुकडा शिल्लक राहिला, तर ते म्हणतील “सिर्फ एक तुकडा दाहिना है” म्हणजे “एकच तुकडा शिल्लक आहे.”

एकंदरीत, “Dahina” हा बहुमुखी शब्द आहे जो सामान्यतः “डावीकडे” या संकल्पनेचे वर्णन करण्यासाठी हिंदीमध्ये वापरला जातो.

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *