Mayboli.in

Baya Meaning in Marathi – बाया चा अर्थ मराठीत

Baya Meaning in Marathi

Baya Meaning in Marathi - बाया चा अर्थ मराठीत

Baya Meaning in Marathi – मराठीत ‘बाया’ या शब्दाचा अर्थ ‘डावी बाजू’ असा होतो. हा शब्द “डावीकडे” किंवा “डावीकडे” इंग्रजी शब्दांच्या जागी वापरला जातो.

उदाहरणार्थ, जर कोणी त्यांच्या डाव्या बाजूला काहीतरी दाखवत असेल, तर ते “बाया” म्हणू शकतात, म्हणजे ती वस्तू त्यांच्या डाव्या बाजूला आहे.

“बाया” हा शब्द डाव्या हाताच्या व्यक्तीचे वर्णन करण्यासाठी देखील वापरला जाऊ शकतो.

 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Trending Articles

  प्राकृतिक भूगोल म्हणजे काय?

  प्राकृतिक भूगोल म्हणजे काय? वाचा सविस्तर लेख

  हा लेख प्राकृतिक भूगोलाच्या विविध पैलूंचा सखोल अभ्यास करेल, ज्यामध्ये भूस्वरूप, हवामानाचे स्वरूप, बायोम्स आणि…