Lavdya Meaning in Marathi – लवड्याचा मराठीत अर्थ

Lavdya Meaning in Marathi

Lavdya Meaning in Marathi – लवड्याचा मराठीत अर्थ याबद्दल सर्व माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास नक्की कमेंट करून विचारावे.

Advertisements

Lavdya Meaning in Marathi – लवड्याचा मराठीत अर्थ

Lavdya Meaning in Marathi -“लवड्याचा” ला सर्वात जवळचा मराठी शब्द “Dickhead” आहे, ज्याचा अर्थ “मूर्ख” आहे. हा शब्द सहजा अशा व्यक्तीसाठी बोलला जातो जो थोडासा मूर्ख आहे किंवा एखाद्याबद्दल राग आल्यावर देखील बोलला जाऊ शकतो.

Lavdya शब्दाचे वाक्यप्रकार:

  • Lavdya कसा आहेस?
  • तो बाबू Lavdya कुठे गेला आहे?
  • त्या Lavdya ला विचार, त्याला सगळं माहिती असते.
  • Lavdya जास्त उडू नकोस, इथेच ठोकेल.
  • अरे Lavdya, इथे जास्त शाहनपण करू नकोस.

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *