Cheston Cold Tablet Uses in Marathi

cheston cold tablet uses in marathi

Cheston Cold Tablet Uses in Marathi

Cheston Cold Tablet Uses in Marathi: चेस्टन कोल्ड टॅब्लेट चा वापर सर्दी च्या सामान्य लक्षणांवर जसे की वाहणारे नाक, नाक चोंदणे, शिंका येणे, डोळ्यातून पाणी वाहने यावर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते. याव्यतिरिक्त वेदना आणि ताप कमी करण्यासाठी देखील याचा वापर केला जातो.