Browsing: ziverdo kit tablet uses in marathi

Ziverdo kit tablet uses in marathi

झिवेर्डो किट टैबलेट ही एक मॅनकाइंड फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित औषध आहे, ज्याचा उपयोग बॅक्टरीयल व परजीवी संक्रमणचा उपाय म्हणून केला जातो.