Veera Meaning in Marathi

Veera Meaning in Marathi – वीरा नावाचा मराठीत अर्थ

Veera Meaning in Marathi – वीरा हे हिंदू मूळचे नाव आहे, जे संस्कृत शब्द “वीर” पासून आले आहे, ज्याचा अर्थ “शूर” किंवा “वीर” आहे. मराठीत, हे नाव वीर म्हणून ओळखले जाते.

Read More »