Browsing: spouse meaning in marathi

spouse meaning in marathi

spouse meaning in marathi विवाहित जोडीचा कोणताही सदस्य आपल्या जोडीदाराला स्पाऊस म्हणून संबोधित करू शकतो असा स्पाऊस या शब्दाचा उपयोग केला जाऊ शकतो.