Browsing: Sporlac Powder Uses in Marathi

Sporlac Powder Uses in Marathi

Sporlac Powder Uses in Marathi – सपोर्लेक पावड हे संक्रमण, प्रतिजैविक, इत्यादिंमुळे होणाऱ्या अतिसारावर उपचार करण्यासाठी वापरले जाणारे प्रोबायोटिक आहे.