Browsing: Shravya Meaning in Marathi

Shravya Meaning in Marathi

Shravya Meaning in Marathi – Shravya नावाचा अर्थ ‘श्रवण’ किंवा ‘मधुर’ असा आहे. हे संस्कृत शब्द ‘श्रव’ पासून आले आहे, ज्याचा अर्थ ‘ऐकणे’ असा होतो.