sami meaning in marathi

Sami Meaning in Marathi – सामी नावाचा अर्थ व माहिती

Sami Meaning in Marathi – सामी हा मराठी शब्द आहे ज्याचा अर्थ “बहीण” असा होतो. स्त्री भावंड किंवा जवळच्या मित्राचा संदर्भ देण्यासाठी हे सामान्यतः प्रिय शब्द म्हणून वापरले जाते.

Read More »