Browsing: Rushikesh Name Meaning in Marathi

Rushikesh Name Meaning in Marathi

Rushikesh Name Meaning in Marathi – रुषिकेश नावाचे मूळ संस्कृत भाषेत आहे आणि ते दोन शब्दांपासून बनलेले आहे: “रुषी,” म्हणजे संत आणि “केश,” म्हणजे केस.