Rupali Meaning in Marathi

Rupali Meaning in Marathi – रुपाली नावाचा अर्थ व माहिती

Rupali Meaning in Marathi – रुपाली हे मराठी भाषिकांमध्ये लोकप्रिय नाव आहे. हे संस्कृत शब्द ‘रुपा’ पासून आले आहे, ज्याचा अर्थ ‘सुंदर’ किंवा ‘स्वरूप’ आहे.

Read More »