Browsing: roli meaning in marathi

roli meaning in marathi

Roli Meaning in Marathi – रोली हा संस्कृत शब्द आहे ज्याचा अर्थ “लाल पावडर” आहे आणि हिंदू समारंभात वापरला जातो. मराठीत याला अनेकदा रोळी माती किंवा लाल टिळक असे संबोधले जाते.