Mayboli.in

Tag: roko tablet in marathi

roko tablet uses in marathi
Tablet uses in marathi
Team Mayboli

Roko tablet uses in Marathi – रोको टॅबलेट चे फायदे मराठीत

Roko tablet uses in Marathi : (रोको कॅप्सूल) चा वापर अतिसाराच्या उपचारात केला जातो. मात्र आमांश (रक्तासह अतिसार) असलेल्या रुग्णांमध्ये याचा वापर करू नये.

Read More »