Browsing: riyansh meaning in marathi

riyansh meaning in marathi

Riyansh Meaning in Marathi – संस्कृत शब्द “रवि” शी समानतेमुळे, ज्याचा अर्थ “सूर्य” किंवा “स्वामी” आहे, तो बहुतेकदा सूर्याशी देखील जोडला जातो.