Mayboli.in

Tag: quinoa meaning in marathi

quinoa in marathi
Meaning in marathi
Team Mayboli

Quinoa in Marathi – क्विनोआ म्हणजे काय?

Quinoa In Marathi क्विनोआ ला मराठीमध्ये राजगिरा असे म्हटले जाते, तसेच हिंदी मध्ये कीनुआ असे म्हटले जाते. राजगिरा एक औषधी व आहार संपूर्ण खाद्य आहे.

Read More »