Quinoa in Marathi – क्विनोआ म्हणजे काय?

quinoa in marathi

Quinoa In Marathi क्विनोआ ला मराठीमध्ये राजगिरा असे म्हटले जाते, तसेच हिंदी मध्ये कीनुआ असे म्हटले जाते. राजगिरा एक औषधी व आहार संपूर्ण खाद्य आहे.

आयुष्य बदलणारे पुस्तक

आयुष्य बदलणारे पुस्तक