Puberty Meaning in Marathi

Puberty Meaning in Marathi – प्युबर्टीचा अर्थ व व्याख्या मराठीत

Puberty Meaning in Marathi – प्युबर्टीला मराठीत तारुण्य असे म्हणतात, हा शारीरिक परिवर्तन आणि मानसिक विकासाचा काळ आहे जो बालपणापासून प्रौढत्वापर्यंतच्या संक्रमणास चिन्हांकित करतो.

Read More »