Protista Meaning in Marathi

Protista Meaning in Marathi – प्रोटिस्टाचा मराठीत अर्थ व व्याख्या

Protista Meaning in Marathi – प्रोटिस्टा हे एकपेशीय युकेरियोटिक जीवांचे साम्राज्य आहे. ते ताजे आणि खारट पाण्यापासून मातीपर्यंत विविध अधिवासांमध्ये आढळतात आणि काही परजीवी देखील आहेत.

Read More »