Prisha Name Meaning in Marathi

Prisha Name Meaning in Marathi – प्रिशा नावाचा मराठीत अर्थ

Prisha Name Meaning in Marathi – प्रिशा हे भारतीय वंशाचे स्त्रीलिंगी नाव आहे. हे नाव संस्कृत शब्द “pṛṣṭha” वरून आले आहे ज्याचा अर्थ “सर्वोत्तम, अग्रगण्य” आहे.

Read More »