Pratiksha Name Meaning in Marathi

Pratiksha Name Meaning in Marathi – प्रतीक्षा नावाचा अर्थ व माहीती

Pratiksha Name Meaning in Marathi – प्रतीक्षा हे मराठी नाव प्रतिक्षा हे संस्कृत शब्दापासून घेतलेले स्त्रीलिंगी नाव आहे, ज्याचा अर्थ “ठळक असणे” किंवा “स्थापित होणे” असा होतो.

Read More »