Plumule Meaning in Marathi

Plumule Meaning in Marathi – मराठीत संपूर्ण माहिती?

Plumule Meaning in Marathi – प्लुम्यूल्स हे बीज गर्भाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जसजसे बियाणे अंकुरित होते, भ्रूण बियांच्या आवरणातून फुटतो, ज्यामुळे प्लम्यूल तयार होतो. मराठीत याला अंकुर असे म्हटले जाते.

Read More »