Platelets Meaning in Marathi

Platelets Meaning in Marathi – प्लेटलेट्सचा मराठीत अर्थ

Platelets Meaning in Marathi – प्लेटलेट्सला मराठीत पांढऱ्या पेशी असे म्हणतात. प्लेटलेट्स लहान, डिस्क-आकाराच्या पेशी असतात ज्या शरीराच्या नैसर्गिक क्लोटिंग सिस्टमचा भाग असतात.

Read More »