Browsing: placida tablet uses in marathi

placida tablet uses in marathi

Placida Tablet Uses in Marathi – प्लॅसिडा टॅब्लेट (Placida Tablet) हे दोन औषधांचे मिश्रण आहे, फ्लुपेंथिक्सोल (0.5mg) आणि Melitracen (10mg), उदासीनतेवर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते.