Browsing: Placenta Meaning in Marathi

Placenta Meaning in Marathi

Placenta Meaning in Marathi – मराठीमध्ये, “प्लेसेंटा” या शब्दाचे भाषांतर गर्भनाळ असे केले जाते. प्लेसेंटा हा मानवी शरीरातील एक अतिशय महत्त्वाचा अवयव आहे.