Ondem Tablet Uses in Marathi

Ondem Tablet Uses in Marathi – ओंडेम टॅब्लेटचे उपयोग मराठीत

Ondem Tablet Uses in Marathi – कर्करोगाच्या केमोथेरपी, रेडिएशन थेरपी आणि शस्त्रक्रियेमुळे होणारी मळमळ आणि उलट्या टाळण्यासाठी Ondansetron चा वापर केला जातो.

Read More »