Browsing: Oncet CF Tablet Uses in Marathi

Oncet CF Tablet Uses in Marathi

Oncet CF Tablet Uses in Marathi – ओन्सेट सीएफ टॅब्लेट हे एकत्रित औषध आहे ज्यामध्ये सेटीरिझिन (5 मिग्रॅ), पॅरासिटामॉल (500 मिग्रॅ), आणि फेनिलेफ्रिन (10 मिग्रॅ) असते.