Omnivores Meaning in Marathi

Omnivores Meaning in Marathi – ऑम्निवोरस चा मराठीत अर्थ व व्याख्या

Omnivores Meaning in Marathi – ऑम्निवोरस हा शब्द प्राणी आणि वनस्पती दोन्ही पदार्थांसह विविध प्रकारचे अन्न स्रोत खातात असे प्राणी किंवा मानव यांचे वर्णन करण्यासाठी वापरले जाते.

Read More »