Browsing: Oesophagus Meaning in Marathi

Oesophagus Meaning in Marathi

Oesophagus Meaning in Marathi – एसोफॅगसला मराठीत अन्ननलिका असे म्हणतात, (अन्ननलिकाचे स्पेलिंग देखील) ही एक लांब, पोकळ नळी आहे जी घसा पोटाशी जोडते.