Nitya Meaning in Marathi

Nitya Meaning in Marathi – नित्या नावाचा अर्थ मराठीत

Nitya Meaning in Marathi – भारतातील महाराष्ट्र राज्याची भाषा असलेल्या मराठीमध्ये नित्य या नावाचा विशेष अर्थ आहे. हे नित्य या संस्कृत शब्दापासून बनले आहे, ज्याचा अर्थ ‘शाश्वत’ आहे.

Read More »