Nimesulide Tablet Uses in Marathi – निमेसुलीड टैबलेट चे उपयोग मराठीत

Nimesulide Tablet Uses in Marathi

Nimesulide Tablet Uses in Marathi: निमेसुलीड टैबलेट हे वेदनाशामक औषध आहे. या औषधाचा उपयोग संधिवात, अस्थिरोग, ऑपरेशननंतर वेदनादायक स्थिती, ताप आणि मासिक पाळीच्या वेदना यांसारख्या संयुक्त विकारांसह दाहक स्थितींच्या उपचारांसाठी केला जातो.

आयुष्य बदलणारे पुस्तक

आयुष्य बदलणारे पुस्तक